Eskedal

En blogg om digital kommunikasjon,sosiale medier og markedsføring, hovedsaklig for B2B

Sosiale medier i B2B og Erik Eskedal – Hvem er jeg?

Legg igjen en kommentar

I forbindelse med at jeg sa meg villig til å hjelpe en gruppe studenter ved Handelshøyskolen BI til deres diplomoppgave om sosiale medier og B2B, fikk jeg oversendt en del spørsmål om meg, mine tanker og min rolle i Visma. Samt hvordan Visma tenker i forhold til sosiale medier.

Jeg synes spørsmålene var gode og de krevde at jeg satt meg ned og struktererte egne tanker og prosesser vi jobber med i Visma i dag. Jeg velger derfor å dele disse svarene, slik at de som vil kan bli bedre kjent med meg og mine tanker.

Du kan også lese min historie, en ildsjels bekjennelser for å få vite hvordan jeg har kommet meg der jeg kommer.

 

1. Hva er sosiale medier for deg?

For meg er det viktig på flere punkter, det sosiale aspektet er selvfølgelig viktig, men mest av alt er det tilgang på kunnskap og kompetanse. Gjennom twitter har jeg 800 mennesker som er der ute og finner gode artikler og sider som gir meg mer kompetanse. Disse menneskene kan jeg hjelpe og de kan hjelpe meg med utfordringer og det er rom for gode diskusjoner. Facebook har blitt mer og mer ett nettverk av mennesker jeg liker å holde kontakten med, privat og proffesjonelt. Her er jeg også med i faggrupper som både diskuterer fag og har sosiale samlinger. Facebook bruker jeg også til å koordinere hyttefelleskap i Hemsedal og dele kompetanse og kunnskap med de jeg jobber med i Visma sammenheng på Facebook. LinkedIn er også en viktig kompetanse og diskusjonsplattform. Her gjør jeg også søk etter potensielle ansatte og samarbeidspartnere.

2. Hvilke sosiale medier/kanaler er du registrert i ?

Alle? Vanskelig å si, men jeg ønsker jo å teste ut de fleste. Det er ikke alle jeg bruker hele tiden eller daglig, men jeg er registrert de fleste steder. Hva som definerer et sosialt medie eller en plattform i denne sammenheng er nok også ganske flytende. Her er en noenlund komplett oversikt:

Daglig:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Evernote
 • Google+
 • Youtube
 • Path
 • Pintarest
 • Dropbox
 • Foursquare
 • Instagram
 • Flickr
 • 500px
 • Skype

Ukentlig

 • Vimeo
 • Slidshare
 • Delicious
 • Focus
 • Spotify
 • Yammer
 • Wikipedia
 • Tumblr

Innom en gang i blant.

 • Chill
 • Stumbleupon
 • Fribi
 • Audioboo
 • Momento
 • Liveshare
 • Smartr
 • Viber
 • Twitvid
 • VMS
 • Tout
 • Instaper
 • Animoto
 • Ustream
 • Origo
 • Ning
 • Digg
 • Submit
 • DiggIT
 • MSN
 • Plaxo

3. Hva ønsker du å oppnå med bloggen din ?

Der ønsker jeg å dele erfaring, kompetanse og gode caser jeg selv kommer over. Det er en måte å vise meg fram som den fagpersonen jeg er. Da jeg opprettet bloggen var dette for nettopp å posisjonere meg som en fagperson innen sosiale medier og B2B. Jeg ønsket å dele mine erfaringer og få tilbakemeldinger både på det jeg har gjort og ting jeg selv mener. Jeg føles jeg har lykkes med dette og ser en stadig økende lesere. Jeg skulle ønske jeg hadde tid til enda mer blogging, og jobbe mer aktivt med markedsføring av den, men den er et slags hobbyprosjekt og talerør, så det blir med den tiden det er.

4. Hvordan opplever du sosiale medier som en kommunikasjonsplattform  med kunder ?

Sosiale medier er et kjempe bra tillegg til tradisjonell markedsføring. Det kan ikke erstatte alle de vanlige kanalene. Til det er vi mennesker for selektive. Jeg ser nok at de sosiale mediene, spesielt da Facebook har desverre blitt mer og mer en tradisjonell kommunikasjonskanal, men som gir mer mulighet for dialog som alt for få benytter seg av. Alt for mange selskaper spyr ut budskap uten å tenke på eller ville ha dialog. Å skape dialog er utfordrende, men desverre så er det alt for mange som kun bruker det til enveis kommunikasjon, slik at vi som fans/brukere/publikum/forbrukere er blitt mer og mer skeptisk til det å like sider, dette fordi vi ikke ønsker å bli spammet ned. Skal man få til dialog må man være kreativ, dyktig og ha et engasjert publikum som virkelig ønsker å kommunisere med deg. I B2B er dette en utfordring da få vil diskutere forretningsannliggende i åpne fora, men mulighetene er der også for B2B. Selv om lukkede communities er nok det beste, men det som krever mest for B2B. En tilstedeværese er likevel en nødvendighet, både fordi man skal være synlig. Men det nytter ikke å være synlig om man ikke er tilstede. Det er som når Ruter har billettautomater eller infoskranker som ikke fungerer eller er bemannet. Skal man være synlig, krever det tilstedeværelse, altså må du gi kundene mulighet til å komme i kontakt med deg gjennom den kanalen. Det er få (det er desverre noen) som har et telefonnummer for kontakt som ikke blir besvart.

5.Når på døgnet og hvor tilegner du deg ny kunnskap om ditt fagfelt ?

Stort sett hele dagen. Prøver å være innom twitter og google alerts så ofte som mulig, men det er i hovedsak ettermiddag og kveld (natt) som brukes til å lese meg opp. Lager leselister gjennom dagen som da leses enten på bussen eller foran tven hjemme.

6.Hva er ditt inntrykk av norske bedrifters utvikling i sosiale medier?

Vi har nok våknet, men det er ytterst få som har tatt den helt ut, og det er også enda få som faktisk kan vise til noen veldig konkrete resultater i stor skala. Er nok mye kampanjebasert og mye omdømmebasert som er vanskelig å måle direkte. Stadig flere prøver seg, men stadig flere gjør også feil. Dette ser vi spesielt godt på Facebook der mange ikke har satt seg inn i Promotional Guidelines og bryter disse gang på gang. Dette skaper spam og er med på å ødelegge Facebook som en kommunikasjonskanal.

7.Hvilke muligheter finnes det i bruken av sosiale medier ?

Gjennom Sosiale Medier har man faktisk mulligheten til å samle all dialog med kunden, men sosiale medier er kun et tillegg til de tradisjonelle kanalene. Du skal ikke slutte med telefoner og e-post fordi du er i sosiale medier og Facebook kan aldri erstatte en webside. Det handler om å være synlig og tilstede, og ikke minst for å lytte til hva kundene har å si om deg. Sosiale medier er viktig for synlighet og lytting. Når vi vet at 60% av alle kjøpere sjekker på web før de gjør et kjøp er det viktig å synes, å kunne gi kunden svar på sine utfordringer. Dette gjør man gjennom godt innhold på nett, enten på websiden eller i en blogg. For å spre dette bruker man de sosiale plattformene man har og der man vet at sine kunder er.

8.Kan du fortelle oss litt om Visma ?

Visma jobber med effektivitet. Vi ønsker å hjelpe våre kunder å bli mer effektive gjennom å tilby produkter og tjenester som automatiserer kjerneprosesser. Vi ønsker å at våre kunder skal dra nytte av det vi kaller nordisk effektivitet. Visma er basert på oppkjøp og produktutvikling. Gjennom de siste 17 årene har vi gjort mer enn 70 oppkjøp av ulike bedrifter. Vi er flinke til å effektivisere egne prosesser og tilby kundene et utvalg av produkter og tjenester som gjør dem mer effektive. Du kan velge om du vil kjøpe produkter eller om vi skal gjøre det for deg som en tjeneste.

9.Hva innebærer din stilling i Visma ?

Min rolle er todelt. Først og fremst er jeg leder for det interne reklamebyrået til Visma. Vi fungerer som et hvilket som helst reklamebyrå med våre 90 enheter som kunder og hjelper dem med alt fra konsept til design og utføring. Samtidig som vi også setter rammene, altså da lager vi corporate design guider, policies etc. Vi er også ansvarlig for hele Visma webben. I tillegg er min rolle at jeg er ansvarlig for all digital kommunikasjon. Med dette menes all kommunikasjon og reklame vi gjør i Visma i alle digitale flater, som at våre webtjenester ser bra ut og fungerer på en god måte, at vår synlighet og tilstedeværelse på nett er av beste kvalitet, uansett om det er websider, blog eller i de ulike sosial plattformene. På konsernivå er alt dette mitt ansvar.

10.Hvilke plattformer befinner Visma seg på i sosiale medier i dag  ?

Vi er på LinkedIn, Youtube, Facebook, Twitter, Google+, slideshare og blogg. I tillegg satser vi på communities og har lykkes stort med det første vi har lansert. Vår tilstedeværelse vil nok økes etter hvert, alt etter behov og nye løsninger

11.Vi ser at dere har flere blogger i Visma, hvorfor har dere valgt dette fremfor en felles blogg?

Da jeg begynte i Visma fantes det ca 10 ulike blogger rundt om kring. Disse hadde ulik fokus og aktivitet. Vi har nå jobbet med å samle alle bloggene i en bloggportal på blog.visma.com Dette er vår konserfelles blogg som skal vise vår kompetanse og vår bredde. Hovedbloggen er på engelsk, men vi blogger også på lokale språk, da målgruppene er noe forskjellige. Ved å samle alle våre blogger et sted vil vi dra nytte av felles trafikk, vi viser vår bredde og kompetanse og dette hjelper også i forhold til SEO. Traffikken er stigende og det er også engasjementet i konsernet. Bloggen vil vokse gradvis etterhvert som flere ansatte kommer til og ønsker å dele sin kompetanse. Den har høyt fokus i hele organisasjonen og det blir spennende og se hvordan den vil utvikle seg i fremtiden.

12. Hvordan er arbeidsfordelingen rundt de forskjellige plattformene ?

Det er de lokale enhetene som selv eier sin tilstedeværelse, det som er corporate, eies av corporate communication.

Hva kreves av de ansatte og ledelsen?

At de følger våre regler og at de opptrer på en kundefokusert måte. Vi ønsker at mest mulig skal være med å bidra, både ledelse og de ansatte. Vi har ikke kompliserte regler, kort oppsumert er våre guidlines for sosiale medier: «Behave – it’s only common sense!»

Hvordan påvirker dette bedriften?

Vi ser at det ikke alltid er like lett å engasjere i de ulike enhetene. Noen har kommet et stykke på vei, mens andre ligger etter, de sliter med å se nytten og ikke minst så handler det om mangel på ressurser. De sliter med å gjøre prioriteringer for å få gjort det som kreves. I tillegg ser vi at kompetanse nivået er veldig sprikende og noen enheter har ikke dedikerte nok ressurser. Dette jobbes det veldig bra med i enhetene og det er allerede store forbedringer og det er mye spennende på gang.

13.Hva mener du om ansattes deltakelse i sosiale medier på vegne av bedriften ?

Min holdning, og dette er også etter hvert blitt ledelsens holdning, er at vi oppmuntrer alle våre ansatte til aktivt å delta i sosiale medier. Dette for å bygge egen kompetanse og snakke på vegne av Visma. Dette er et must, dersom vi skal lykkes i vår kundedialog og i den nye digitale hverdagen.

 

14. Har dere utviklet retningslinjer for de ansatte som er involvert i bedriftens tilstedeværelse i sosiale medier? Hvis ja,hvor viktig mener du disse er?
Ja det har vi, det viktigste er å vise at vi oppfordrer alle til å være aktive. Reglene er ganske enkle, for enkeltpersonene gjelder en enkel setning: Behave- It’s only common sense (Men vi har en 14 punktsliste) for de ulike enhetenes tilstedeværelse så handler det om å lytte, være tilstede og engasjere.

15.Hva er Vismas mål med satsingen i sosiale medier i B2B sammenheng ?

Vi ønsker å komme tettere på våre kunder, vi ønsker mer dialog, vi ønsker å lære mer og ønsker at kundene skal ta en del av den utviklingen vi trenger å gjøre for å kunne tilby de beste produktene og tjenstene for våre kunder. For å sitere DNB, så er det kun kundene våre som vet hva fremtiden vil gi. Vi må derfor være i tett dialog med dem for å tilby det beste.

16.Hvor viktig er ROI for Vismas satsing i sosiale medier og hvordan måler dere ROI?
Pr i dag er det lite direkte ROI. I første omgang jobber vi nå med omdømmebygging med å være tilstede, lytte og engasjere. Omdømme er vanskelig å måle direkte. På samme måte som det er vanskelig å måle direkte effekt av f.eks et reklameskilt på Gardermoen. Men vi skal vite at vi får noe igjen for det vi gjør. Både vi og kundene skal ha nytte av våre satsninger. Nå handler det om å få de ulike enhetene i Visma til å se mulighetene dette gir, videre vil vi se på nytte og hva vi kan og vil få igjen. Uansett er alle enheter som ønsker å bruke sosiale medier nødt til å bestemme hva de ønsker å oppnå med satsningen.

17.Er B2B deltakelse i sosiale medier bransjebestemt? Hvis ja, hvorfor akkurat disse?

Nei jeg vil ikke si at det er bransjebestemt. B2B salg handler om relasjoner, noen bransjer har det nok lettere enn andre, men generellt vil jeg si at utfordringen for B2B er at man ofte snakker om bedriftsinterne utfordringer som ikke alltid egner seg å diskutere i åpne fora. Men sosiale medier handler om mennesker og salg i B2B er nettop det, mennesker til mennesker, eller P2P.

18. Hvordan bør bedrifter opptre i sosiale medier i B2B markedsføring?
Man må huske at det her er snakk om dialog, man må oppfordre til å komme med tilbakemeldinger og gjøre seg tilgjengelig. Selvfølgelig fungerer det med tradisjonell reklame også i sosiale medier, men jeg mener at det er med på utvaske hensikten til det sosiale i disse mediene. SoMe kan være med på å forsterke tradisjonell markedsføring med øyeblikkelige tilbakemeldinger og kundestyrt spredning, som gjør at ting kan leve lenger, skape ekstra verdi og bringe oss tettere på kunden. Alle bedrifter bør ha en lyttende og ydmyk adferd, hvis ikke slår der raskt tilbake. Det handler om å tilføre verdi og å lære. Både lære selv og lære opp kundene.

19.Hva er nøkkelpunktene for å lykkes?

Lytte til kundene, hvor er de, hva vil de vite, hvordan vil de kommunisere med deg? Det er kanskje ikke nødvendig å være tilstede over alt. Spør kundene rett og slett, og gi dem det de vil ha, der de vil ha det. Og ikke minst så er ressurser nøkkelen. Sosiale medier er ressurskrevende og bør ikke være venstrehånds arbeid. Se på hva man gjør i dag og se hvor man kan gjøre ting mer effektivt gjennom sosiale medier. Det er sikkert ting man gjør i bedriften i dag som ikke er effektivt, men som kan løses bedre ved bruk av sosiale medier. Dette kan være salg eller kundeservice for eksempel

20.Bør alle bedrifter benytte seg av sosiale medier i B2B markedsføring?

Jeg mener alle bør i det minste overvåke hva som blir sagt om sine produkter og sin bedrift, og hvor det blir snakket om deg. Ut fra dette må man se hva slags behov som er der ute, hvilke ønsker kundene har og hvilke muligheter som finnes. Som sagt så trenger man ikke være over alt, men at en tilstedeværelse er med på å gjøre seg mer synlig er helt klart. Så man bør bestemme hvilke kanaler og plattformer, men ønsker å bruke til hva.

Takk til Benedicte, Nina og Anniken for gode spørsmål. Lykke til med oppgaven.

Forfatter: Eskedal

Erik Eskedal er en erfaren leder innen digitalisering og markedskommunikasjon med bred erfaring innen de fleste fagområder og spesielt B2B.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s